Mapa Rewitalizacji

Metodologia tworzenia mapy

Fenix jako grupa kapitałowa („Fenix Group”), została założona w 2006 roku przez Andrzeja Kawalca 
i Radka Martyniaka. Misją spółek Fenix Group jest przywracanie utraconego piękna zrujnowanym zabytkom, zlokalizowanym w centrach polskich miast. Działalność Fenix Group prowadzona jest
 w oparciu o wehikuły inwestycyjne, gromadzące w swoim portfelu kilka nieruchomości i finansujące swoje zakupy dzięki środkom akcjonariuszy, głównie osób prywatnych. Przez ostatnie 10 lat Fenix Group zrewitalizowała i oddała w ręce mieszkańców Polski ponad 20 000 m2 zabytkowej powierzchni, głównie w Warszawie. Grupa jest w trakcie rewitalizacji kolejnych 35 000 m2 zabytków, a do 2017 roku planuje zainwestować około 380 milionów złotych w konserwacje, remonty i rekonstrukcje, bez żadnego wsparcia ze środków publicznych. Uważamy, że jest to osiągnięcie unikatowe w skali kraju i służymy swoim doświadczeniem wszystkim tym, którzy chcieliby usprawnić regulacje dotyczące rewitalizacji miejskich centrów w Polsce. Obecny kapitał zakładowy Spółek
 w ramach Grupy Fenix wynosi ponad 150 milionów zł.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji na temat reprywatyzacji w Warszawie. Niestety, w wielu z nich jest ona mylona z rewitalizacją, którą zajmuje się m.in. Fenix Group. Dlatego też postanowiliśmy w sposób przejrzysty pokazać, czym zajmuje się nasza Spółka.

Na poniższej mapie znajdziecie Państwo nieruchomości, którym Fenix Group przywraca dawny blask. Są to budynki, które w większości znajdowały się w katastrofalnym stanie technicznym. Chcemy pokazać, jak wiele wysiłku wymaga doprowadzenie zniszczonych pereł architektury warszawskiej do stanu pierwotnej świetności, do momentu gdy oddajemy je ponownie w ręce warszawiaków. Stąd też na naszej mapie rewitalizacji znajdziecie Państwo informacje na temat środków, jakie pochłonął dotychczas proces odnawiania tych budynków. Zależy nam na tym, aby pokazać poziom zaangażowania prywatnych inwestorów w przywracanie do stanu użyteczności przestrzeni miejskiej, która przez wiele dekad była zaniedbana.

Jeśli masz dodatkowe pytania - napisz do nas. Chętnie na nie odpowiemy.